Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1 Rekisterinpitäjä

Luottodata Oy, Y-2802202-5, Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Nenonen, 0451571741, jani.nenonen(at)viihdelinna.fi

3 Rekisterin nimi

Viihdelinna asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Viihdelinnan verkkokaupan käyttämisen ja tilausten käsittelyn edellytys on henkilötietojen antaminen sivustolle. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen tuotteiden toimittamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan pitää ja käsitellä seuraavia tietoja: Asiakkaiden perustiedot, kuten mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ja käyttäjätunnus.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään käyttäjiltä ja ilmoittajilta itseltään. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää julkisia tai yksityisiä rekistereitä.

7 Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on asianmukaisesti suojattu ja joihin pääsy on rajattu työtehtävien mukaan määrätyille henkilöille.